Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §


Rekisterinpitäjä

CoreApt Oy

Kalliontie 20

85500 Nivala

Y-tunnus: 2363569-0


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Arto Kauppinen

040 - 1498320


Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri


Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käytön tarkoitus on henkilötietojen kerääminen asiakassuhteen ylläpitoa varten.

Rekisterin tietoja kerätään ja ylläpidetään vain toimipisteessämme, osoite Kalliontie 20, 85500 Nivala. Rekisteriin ei kerätä tietoja muista rekistereistä, eikä toimipisteen ulkopuolella.


Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi

Yrityksen nimi ja y-tunnus

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Asiakkaan huolto- ja ostohistoria


Tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot.

Palvelun tilaamisen yhteydessä kerätyt asiakastiedot asiakkaalta.


Tietojen luovutus

Rekisteriin merkkittyjä tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Laskutusasiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa perintäyhtiölle perintätoimia varten.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin merkittyjä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu salasanalla, ja siihen on pääsy vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä. Rekisterin pitäjällä on vaitiolovelvollisuus koskien rekisteriin kerättyjä tietoja. Rekisterintä on varmuuskopio, jota säilytetään rekisterin ylläpitäjän toimesta huolella ja turvassa ulkopuolisilta, lukitussa tilassa.


Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tiedot voi tarkastaa asioimalla toimipisteessämme, osoite Kalliontie 20, 85500 Nivala.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilötietorekisterissä olevien tietojen korjaamista. Virheelliset tiedot voi tarkastaa ja tehdä korjauspyyntö asioimalla liikkeessämme, osoite Kalliontie 20, 85500 Nivala.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksia voi olla säädetty myös muussa lainsäädännöissä.